הצטרפו לעשייה!
המשמרת הצעירה ותאי אופק

המשמרת הצעירה
קבוצות פעילות איזורית

המשמרת הצעירה
קבוצות פעילות איזורית

הזדמנות ייחודית להיות חלק מקבוצה פוליטית צעירה ובועטת

העמקה בתוכן רעיוני

למידה ברוח ערכי תנועת העבודה, מכלכלה ועד סביבה, ממגדר ועד מדיניות ציבורית, סביב הנושאים הבוערים בחברה הישראלית

השפעה ציבורית

מפגש עם חברי כנסת ומנהיגות חברה אזרחית, הובלת פרוייקטים חברתיים והליכה משותפת להפגנות

תאי אופק
תאים סטודנטיאליים ברוח תנועת העבודה

משפחה פוליטית

הצטרפו למשפחת 'אופק' – קבוצה חברתית אינטימית שיש לה ערכים משותפים ואת הויכוחים הכי סוערים בקמפוס

יושבים ללמוד – קמים לעשות

לימוד וחידוד בנושאים החברתיים-פוליטיים האקטואליים ביותר. ואחרי שמעמיקים – יוצאים יחד לפעולה בתוך הקמפוס ומחוצה לו ומובילים סדר יום חברתי חדש

מה מקבלים מזה?

המשמרת הצעירה
קבוצות פעילות איזורית

תאי אופק
תאים סטודנטיאליים ברוח תנועת העבודה

בא לי לשמוע עוד!